עמוד:78

ב . חישוב נפח של פירמידה ב פעילות 9 ( אתגר ) התלמידים מתבקשים בפעם הראשונה לבצע חישובים הקשורים לנפח פירמידות ללא ציור מתאים : 9 . בכל סעיף מתוארת פירמידה . א . נפח הפירמידה הוא 32 סמ"ק . שטח הבסיס הוא 24 סמ"ר . מה גובה הפירמידה ? ב . נפח הפרמידה הוא 48 סמ"ק . גובה הפירמידה הוא 9 ס"מ ובסיסה ריבוע . מה אורך הצלע של הריבוע ? אתגראתגר בב דד יקהיקה האם קיבלתם בשני הסעיפים את אותו האורך ? ב סעיף א כדי לחשב את גובה הפירמידה יש לבצע את התרגיל : 4 = 24 : 3 × 32 . גובה הפירמידה הוא 4 ס"מ . ב סעיף ב כדי לחשב את אורך צלע הבסיס שצורתו ריבוע, תחילה יש לחשב את שטח הבסיס . שטח הבסיס הוא 16 סמ"ר ( 16 = 9 : 3 × 48 ) . כיוון שצורתו של הבסיס היא ריבוע, אורך צלע הריבוע הוא 4 ס"מ . ב פעילות 10 נתונות קופסאות המלאות בסוכריות ומורכבות ממנסרה ומפירמידה . על התלמידים לשער ואחר כך לחשב בקופסה של איזו ילדה יש כמות גדולה יותר של סוכריות . ייתכן שהתלמידים ישערו שהנפחים של שתי הקופסאות שווים, משום ששטח הבסיס שלהן זהה וסכום הגבהים של המנסרה והפירמידה זהה בשתיהן . אולם לאחר חישובי הנפחים של המנסרה והפירמידה בכל אחת משתי הקופסאות, מתקבלים נפחים שונים : נפח הקופסה של מירי הוא 525 סמ"ק, ונפח הקופסה של ריקי הוא 465 סמ"ק, כלומר בקופסה של מירי יש כמות גדולה יותר של סוכריות . הנפח : הנפח : סוכריותסוכריות ס ו כ ר י ו ת ס ו כ ר יו ת 9 ס מ 5 ס מ 5 ס "מ = h 0 1 ס "מ = h סוכריותסוכריות ס ו כ ר יו ת ס ו כ ר י ו ת 7 ס "מ = h 8 ס "מ = h שטח הבסיס : 45 סמ ר הקופסה של מיריהקופסה של ריקי ״ סמק״סמק 465525 78

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר