עמוד:59

בדקו את עצמכם 3 . איזו מנסרה בנה כל תלמיד ? מתחו קו מכל תלמיד למנסרה המתאימה . האם הסכום של מספר צלעות הבסיס של שתי המנסרות שלא בנו בב דד יקהיקה התלמידים הוא 11 ? ב נ יתי מנ רה שיש ב נ יתי מנ רה שיש לה 12 פ אות . ב נ יתי מנ רה שיש לה 10 קו ד קו ד י . לה 18 צלעות . מנסרה מנסרה מרובעת מנסרה משובעת מנסרה מעושרת מנסרה מחומשת משושה 4 . חשבו את הנפח ואת שטח הפנים של כל תיבה . בב דד יקהיקה האם סכום הנפחים הוא 94 סמ"ק וסכום שטחי הפנים הוא 166 סמ"ר ? א הנפח : שטח הפנים : ב הנפח : שטח הפנים : 3 ס מ 3 ס מ 6 ס מ 4 ס מ 2 ס מ 5 ס מ 40 76 ״סמק ״סמר 54 90 ״סמק ״סמר 5 . בכל סעיף סמנו בצבע בסיס וגובה וחשבו את נפח המנסרה . בב דד יקהיקה האם סכום שני הנפחים הוא 125 סמ"ק ? א הנפח : ב הנפח : 5 ס מ 10 סמ ר 7 סמ ר 15 סמ ר 40 סמ ר 2 ס מ 5 ס מ 6 ס מ ״סמק 35 ״סמק 90 59

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר