עמוד:41

ב . חישוב נפח של מנסרה פינת הצרכנות הנבונה 30 . בקונדיטוריה אופים את אותה העוגה בשתי תבניות שונות : בתבנית בצ ורת משושה ובתבנית בצורת ריבוע . פורסים כל עוגה לפרוסות שוות בגודלן . באיזו תבנית המחיר לפרוסה משתלם יותר ? הסבירו . פפ יי ננ ת הצרת הצר ככ ננ ות הות ה ננ בובו ננ הה תבנית בצורת משושה משוכלל תבנית בצורת ריבוע שטח תחתית העוגה : 360 סמ"ר מ ח י ר ל פ ר ו ס ה : 4 2 ש ק ל י ם מ ח י ר ל פ ר ו ס ה : 0 2 ש ק ל י ם גובה העוגה : 6 ס"מ 20 ס"מ גובה העוגה : 5 ס"מ ס ו כ ר י ו ת ס ו כ ר י ו תס ו כ ר י ו ת ס ו כ ר י ות סוכריותסוכריות אריזת ענק ס ו כ ר י ו ת ס ו כ ר י ותס ו כ ר י ו ת ס ו כ ר י ו ת סוכריותסוכריות אריזת ענק כדי להחליט באיזו תבנית המחיר לפרוסה משתלם יותר, על התלמידים לחשב תחילה את הנפח של פרוסה אחת בכל עוגה : • נפח העוגה המשושה 800 , 1 סמ"ק ( 800 , 1 = 5 × 360 ) . לכן נפח של פרוסה אחת של עוגה זו הוא 300 סמ"ק ( 300 = 6 : 800 , 1 ) . • נפח העוגה הריבועית 400 , 2 סמ"ק ( 400 , 2 = 6 × 20 × 20 ) . לכן נפח של פרוסה אחת של עוגה זו הוא 300 סמ"ק ( 300 = 8 : 400 , 2 ) . כלומר בשתי התבניות הפרוסות שוות בנפחן . מכאן שהמחיר לפרוסה משתלם יותר בתבנית הריבועית כי הוא זול יותר ( 20 שקלים בתבנית הריבועית לעומת 24 שקלים בתבנית המשושה ) . 41

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר