עמוד:40

ב . חישוב נפח של מנסרה ב פעילות 29 על התלמידים לחשב נפחים של מנסרות שונות : 29 . במפעל סוכריות מייצרים סוכריות צבעוניות לקישוט ואורזים אותן באריזות משני סוגים : א . באיזו אריזה יש כמות גדולה יותר של סוכריות ? הסבירו : ב . באריזה א יש כ- 3,000 סוכריות . ‹ כמה סוכריות בקירוב יש באריזה ב ? ‹ במפעל רוצים לייצר אריזת ענק שצורתה מנסרה משושה, כמו באיור . כמה סוכריות בקירוב תכיל אריזת הענק ? הסבירו : אריזה ב ס ו כ ר י ו ת ס ו כ ר י ו ת ס ו כ ר י ו ת ס ו כ ר י ו ת סוכריותסוכריות אריזת ענק 2 ס"מ 5 ס " מ ס ו כ ר י ו ת 8 ס " מ ס ו כ ר י ו ת ס ו כ ר י ו ת ס ו כ ר י ו ת סוכריותסוכריות אריזת ענק אריזה א 5 סמ ר 2 1 ס " מ ס ו כ ר י ו ת ס ו כ ר י ו תס ו כ ר י ו ת ס ו כ ר י ות סוכריותסוכריות אריזת ענק 30 סמ"ר 8 ס מ סעיף א : נפח אריזה א הוא 60 סמ"ק . ( 60 = 5 × 12 ) ונפח אריזה ב הוא 80 סמ"ק ( 80 = 5 × 2 × 8 ) , לכן נפח אריזה ב גדול יותר ויש באריזה כמות גדולה יותר של סוכריות . ב סעיף ב ( אתגר ) נתון שאריזה א מכילה כ- 000 , 3 סוכריות ובשאלה הראשונה נשאלים כמה סוכריות בקירוב יש באריזה ב . מחישוב הנפחים בסעיף א אפשר להסיק שנפחה של אריזה ב 1 = 60 : 80 ) . לכן אם באריזה א יש כ- 000 , 3 סוכריות, אז באריזה 1 3 1 מנפח אריזה א ( 1 3 גדול פי 1 × 000 , 3 ) . 1 3 ב יש כ- 000 , 4 סוכריות ( 000 , 4 = בחלק השני בסעיף זה על התלמידים לחשב כמה סוכריות בקירוב תכיל אריזת הענק שבאיור . בסעיף א מצאנו שנפח אריזה א הוא 60 סמ"ק ונפח אריזת הענק הוא 240 סמ"ק ( 240 = 8 × 30 ) , ולכן נפחה של אריזת הענק גדול פי 4 מנפחה של אריזה א . נתון שאריזה א מכילה כ- 000 , 3 סוכריות, לפיכך אריזת הענק תכיל בקירוב 000 , 12 ( 000 , 12 = 4 × 000 , 3 ) סוכריות . אפשר להגיע לחישוב מספר הסוכריות באריזת הענק גם בעזרת אריזה ב : בסעיף א מצאנו שנפח אריזה ב הוא 80 סמ"ק, ולכן נפחה של אריזת הענק ( 240 סמ"ק ) גדול פי 3 מנפחה של אריזה ב . מצאנו שאריזה ב מכילה כ- 000 , 4 סוכריות, לפיכך אריזת הענק תכיל בקירוב 000 , 12 ( 000 , 12 = 3 × 000 , 4 ) סוכריות . הגענו לאותה תוצאה בשתי הדרכים . 40

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר