עמוד:24

א . הכרת המנסרה פריסה של מנסרה פריסה של מנסרה היא צורה הבנויה מפאות המנסרה ואפשר לקפל אותה למנסרה . ב פעילות 27 ( פעילות לכל הכיתה ) , התלמידים יוצרים פריסות שונות של מנסרה משולשת בעזרת משולשים ומלבנים הנמצאים בדף הגזירה שבסוף הספר . בסיום הפעילות חשוב לסכם שאפשר להצמיד מצולעים לפריסה באופנים שונים, אך לא כל הצמדה של פאות יוצרת פריסה . הינה כמה דוגמאות לפריסות של מנסרה משולשת : ב פעילות 28 על התלמידים לשער ואחר כך לבדוק בעזרת דפי הגזירה שבסוף הספר אם צורות נתונות הן פריסות או לא פריסות של מנסרה . בפעילות האתגר, לאחר שהתלמידים מזהים את הצורות שאינן פריסות, הם מתבקשים לתקן את הצורות כך שהן יהיו פריסות . הינה דוגמאות לתשובות לפעילות האתגר : בצורה ב יש להוריד ריבוע אחד : ב בצורה ג יש להעביר את אחד הבסיסים לצלע הנגדית : ג בצורה ח יש למקם את המשולשים המשמשים ח כבסיסים זה מול זה : בצורה י יש להוריד מלבן אחד : י 24

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר