עמוד:20

א . הכרת המנסרה הינה התשובות לפעילות זו : ב . היעזרו בטבלה והשלימו : ממספר הקודקודים בבסיס שלה . בכל מנסרה מספר הקודקודים גדול פי / ב- ממספר צלעות הבסיס שלה . בכל מנסרה מספר הצלעות גדול פי / ב- ממספר צלעות הבסיס שלה . בכל מנסרה מספר הפאות גדול פי / ב- 21 . בפעילות זו חוקרים קשרים בין מספרי הקודקודים, הצלעות והפאות של מנסרה . א . השלימו את הטבלה . אפשר להיעזר במנסרות שבניתם בפעילות 20 או במנסרות מתוך פאונים 1 – 10 . מספר הפאותמספר הצלעותמספר הקודקודיםסוג המנסרה מנסרה משולשת מנסרה מרובעת מנסרה מחומשת מנסרה משושה 2 3 2 פי פי ב - 6 8 10 12 9 12 15 18 5 6 7 8 • נסו להכליל : האם מספר הקודקודים במנסרה הוא תמיד זוגי ? הסבירו . דד יו יו • נסו להכליל : האם מספר הצלעות במנסרה תמיד מתחלק ב 3 ? הסבירו . חקרחקר ב דיון אפשר להסתמך על הטענות הנ"ל ולהכליל שמספר הקודקודים במנסרה הוא תמיד זוגי כי הוא כפולה של 2 ושמספר הצלעות במנסרה תמיד מתחלק ב- 3 כי הוא כפולה של 3 . הינה התשובות ל פעילות 22 : ב נ יתי מנ רה מ עושרת . כ מ ה פ אות יש לה ? כ מ ה צלעות יש לה ? כ מ ה קו ד קו ד י יש לה ? 22 . ענו על חידות התלמידים . ב נ יתי מנ רה מ שובעת . כ מ ה פ אות יש לה ? כ מ ה צלעות יש לה ? כ מ ה קו ד קו ד י יש לה ? פנחס אלעזר 912 2130 1420 20

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר