עמוד:16

א . הכרת המנסרה אולם בכל המצבים המוצגים בפעילות זו מתקבלות שתי מנסרות, ועל התלמידים לזהות את סוגי המנסרות שהתקבלו . כדי להמחיש את חיתוך הגופים אפשר להשתמש בחפצים מחיי היום-יום, לדוגמה : להמחשת חיתוך של תיבה אפשר להשתמש ב"ספוג הפלא" : להמחשת חיתוך של מנסרה אפשר להכין עוגה בצורת מנסרה משולשת : בפעילות מוצגים שני סוגי חיתוכים : • חיתוך במקביל לבסיסים ( ה דוגמה ו סעיף ד ) ; בחיתוך כזה מתקבלות שתי מנסרות שבהן צורת הבסיסים היא כמו במנסרה המקורית : דד וגוג ממ הה ד התקבלו שתי מנסרות מרובעות ( תיבות ) . חיתוך במקביל לבסיסים : חיתוך במקביל לבסיסים : התקבלו שתי מנסרות מחומשות . • חיתוך במאונך לבסיסים ( סעיפים א , ב , ג ו - ה ) ; בחיתוך כזה מתקבלות שתי מנסרות שבהן צורת הבסיסים תלויה במיקום החתך : א חיתוך במאונך לבסיסים : התקבלו שתי מנסרות משולשות זהות . ב חיתוך במאונך לבסיסים : התקבלו מנסרה אחת משושה ומנסרה אחת מרובעת . 16

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר