עמוד:14

א . הכרת המנסרה ב פעילות 12 על התלמידים לזהות סרטוטים של מנסרות, לסמן את אחד הבסיסים של המנסרות ולכתוב את סוג המנסרה . הינה התשובות לפעילות זו : 12 . לפניכם סרטוטים של גופים . עבור כל גוף בדקו אם הוא מנסרה . אם הגוף הוא מנסרה , כתבו את סוג המנסרה וצבעו את אחד הבסיסים . היעזרו ברשימת סוגי המנסרות שלמטה . אם הגוף אינו מנסרה , כתבו לא מנסרה . בב דד יקהיקה האם מצאתם חמש מנסרות כולל הדוגמה ? דד וגוג ממ הה א ב מנסרה מרובעת דג ה זו ח סוגי מנסרות : מנסרה מחומשת | מנסרה משושה | מנסרה משובעת לא מנסרה לא מנסרה לא מנסרה תיבה מנסרה משובעת מנסרה מחומשת מנסרה משושה לא מנסרה אפשר לשאול את התלמידים אם כל הגופים בפעילות זו הם פאונים ולבקש מהם למצוא גוף שאינו פאון ( הגליל בסעיף ד ) . ב פעילות 13 ( פעילות לכל הכיתה ) על התלמידים לבנות מנסרות שונות משתי מנסרות 9 . הבסיס של מנסרה 9 הוא משולש ישר זווית שזוויותיו הן : 0 50 , 0 40 , 0 90 . 9 14

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר