עמוד:12

א . הכרת המנסרה הינה התשובות ל פעילות 8 : ד 8 . « בכל תיבה מסומן קודקוד ב אד ום . סמנו את שלוש הצלעות היוצאות ממנו ב כחו ל , כתבו לידן את אורכיהן והשלימו את ממדי התיבה . « בשניים מהסעיפים יש תיבות שלהן פאות בצורת ריבוע . באילו סעיפים ? , « באחד משני הסעיפים האלה יש קובייה . באיזה סעיף ? דד וגוג ממ הה א ממדי התיבה : ממדי התיבה : , , ״סמ , , ״סמ 10 ״סמ 5 7 10 ס מ 7 ס מ 5 ס מ ״ 5 סמ ״ 7 ס מ ״ 10 סמ 2 1 ס מ 5 ס מ 2 1 ס מ 6 ס מ גב ממדי התיבה : ממדי התיבה : , , , , 8 ס מ 6 ס מ 8 ס מ 8 ס מ 8 ס מ 4 ס מ 8 ס מ 5 6 ס מ 4 ס מ 4 ס מ ממדי התיבה : , , ה ממדי התיבה : , , 10 ס מ 4 ס מ 6 ס מ 10 ס מ 5 5 ס מ 5 5 ס מ 5 ס מ 5 ס מ 6 6 5 4 4 125 8 5 8 6 8 5 6 10 ״סמ ״סמ ״סמ ״סמ ״סמ ״סמ״סמ ״סמ ״סמ ״סמ ״סמ ״סמ ״סמ ״סמ ״סמ הג ה ״סמ 5 ״סמ 12 ״סמ 5 ״סמ 5 ״סמ 6 ״סמ 8 ״סמ 6 ״סמ 8 ב פעילות 9 ( עם המורה ) על התלמידים לנסח תכונות משותפות לגופים 1 ו- 6 . 1 6 דוגמה לתכונות שהתלמידים יכולים למצוא : שני הגופים הם פאונים ( מורכבים רק ממצולעים ) , בשניהם יש מלבנים, בשני הגופים יש לפחות זוג אחד של מצולעים חופפים . 12

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר