עמוד:13

א . הכרת המנסרה מטרת הפעילות היא להוביל את התלמידים לתיאור של מנסרה, המופיע מיד אחריה : מנסרה ישרה היא פאון ששתיים מפאותיו הן מצולעים חופפים ו"מקבילים" * זה לזה . הפאות האלה נקראות בסיסים . שאר פאותיה של המנסרה הן מלבנים . המלבנים האלה מרכיבים את מעטפת המנסרה . סוג המנסרה נקבע על פי צורת הבסיס שלה ( מנסרה משולשת, מנסרה מרובעת וכן הלאה ) . צורת הבסיסים של המנסרה שבדוגמה היא מחומש, ולכן מנסרה זו היא מנסרה מחומשת . שימו לב : יש גם מנסרות שאינן ישרות, אך לא עוסקים בהן בספר זה . בהמשך הספר, בכל פעם שגוף נקרא "מנסרה" הכוונה היא למנסרה ישרה . מנסרה לא ישרה בסיס מעטפת בסיס צלע צדדית דוגמה : שימו לב להערה בתחתית עמוד 9 בספר לתלמיד : במילה "מקבילים" הכוונה היא ששני הבסיסים מונחים במישורים מקבילים . אפשר להמחיש לתלמידים את המושג של מישורים מקבילים על ידי הצגת הרצפה והתקרה בחדר . ב פעילות 10 התלמידים מזהים מנסרות מאוסף הגופים שבנו . גוף 3 אינו מנסרה, לגוף זה שתי פאות שהן מלבנים ושאר הפאות הן משולשים : 3 ב סעיף ב התלמידים מוצאים את המנסרות המרובעות שהן תיבות : 5 , 8 , 10 . מכאן הם יכולים להסיק ב דיון שיש מנסרות מרובעות שאינן תיבות ( לדוגמה, גופים 6 ו- 7 ) , אבל כל תיבה היא מנסרה מרובעת . לאחר הדיון מוצגת אחת המסקנות : תיבה היא מנסרה . בתיבה כל זוג פאות הנמצאות זו מול זו יכולות להיות בסיסים . כדי לחזק את הייצוג הוויזואלי של מנסרות מומלץ לבקש מהתלמידים להביא לכיתה חפצים שונים שצורתם מנסרה . ב פעילות 11 על התלמידים למצוא גופים בצורת מנסרות בציור הפתיחה שבעמוד 4 . דוגמה לגופים שהם מנסרות : שעון דיגיטלי המתאים למנסרה משולשת ; קופסה סגולה המתאימה למנסרה מתומנת ; ארגז, משטח השולחן ורגלי השולחן המתאימים למנסרות מרובעות או תיבות . 13

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר