עמוד:162

162 اِﺧْﺘِﺒﺎر ﻗِﻴﺎسُ ٱﻟﻄﱡ ﻮل © ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔاﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ - اﺧﺘﺒﺎر : ﻗﻴﺎس اﻟﻄﻮل 8 ﻣَﺸَﻰ ﺳِﺘﱠﺔ أَوْﻻد ﻫﺬِەِ ٱﻟْﻤَﺴﺎﻓﺎت : أ . أَيّ أَوْﻻد ﻣَﺸﻮا أَﻗَﻞّ ﻣِﻦْ ﻛﻴﻠﻮﻣِﺘْﺮ؟ ب . أَيّ أَوْﻻد ﻣَﺸﻮا أَﻛْﺜَﺮ ﻣِﻦْ 5 ﻛﻢ؟ ج . أَيّ أَوْﻻد ﻣَﺸﻮا أَﻛْﺜَﺮ ﻣِﻦْ ﻋَﻔﺎف؟ د . أَيّ أَوْﻻد ﻣَﺸﻮا أَﻛْﺜَﺮ ﻣِﻦْ ﻫَﺠَﺮ؟ ﻫـ . أَيّ أَوْﻻد ﻣَﺸﻮا 5 ﻛﻢ وَ 60 م؟ ﻧَﺪ ﻳﻢ 6 5 م ﻫَ ﺠَ ﺮ 0 6 0 , 5 م ر ا و ي 0 6 5 م ﻓَﺮﻳﺪَة 506 م ﻋَﻔ ﺎ ف 5 ﻛ ﻢ وَ 0 0 5 م ﺟَﻼل 5,600 م

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר