עמוד:159

159 َ ﺷْﻜﺎلُ ٱﻟﺮﱡ ﺑﺎﻋِﻴﱠﺔ اِﺧْﺘِﺒﺎر اَﻷْ © ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔاﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ - اﺧﺘﺒﺎر : اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺮﺑﺎﻋﻴّﺔ اُﻛْﺘُﺒُﻮا ﻓﻲ ﻛُﻞّ ﺷَﻜْﻞ رُﺑﺎﻋِﻲ ﱢ ٱﺳْﻤَﻪُ - ﺷِﺒْﻪ ﻣُﻨْﺤَﺮِف أوْﻣُﺘَﻮازي أﺿْﻼع . إذا ﻛﺎنَ ٱﻟﺸﱠ ﻜْﻞُ ٱﻟﺮﱡ ﺑﺎﻋِﻲّ ﻻ ﺷِﺒْﻪ ﻣُﻨْﺤَﺮِف وَﻻ ﻣُﺘَﻮازي أَﺿْﻼع، ﻋَﻠﱢ ﻤﻮا ﻋَﻠَﻴْﻪِ . ج ب أ د و ط ز ح َ ﺷْﻜﺎلِ ٱﻟﺮﱡ ﺑﺎﻋِﻴﱠﺔ ﻫِﻲَ ﻣُﺴْﺘَﻄﻴﻼت؟أَيﱡ ٱﻷْ ﻫـ 7

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר