עמוד:143

143 اِﺧْﺘِبار اَلزَّوايا وَٱلْمُثَلَّثات © ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔاﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ - اﺧﺘﺒﺎر : اﻟﺰواﻳﺎ واﻟﻤﺜﻠّﺜﺎت 2 أَﻛْﻤِﻠُﻮا رَﺳْﻤَﺔَ ٱﻟﺰّاوِﻳَﺔِ ٱﻟْﻤَﻄْﻠﻮﺑَﺔِ ﻓﻲ ﻛُﻞّ ﺑَﻨْﺪ، ﺑِﺤَﻴْﺚ ﺗَﻜﻮنُ ٱﻟﻨﱡﻘْﻄَﺔُ ٱﻟْﻤُﺸَﺪﱠدَة رَأْسَ ٱﻟﺰّاوِﻳَﺔ . ب | زاوِﻳَﺔ ﻣُﻨْﻔَﺮِﺟَﺔأ | زاوِﻳَﺔ ﺣﺎدﱠة د | زاوِﻳَﺔ ﻣُﺴْﺘَﻘﻴﻤَﺔج | زاوِﻳَﺔ ﻗﺎﺋِﻤَﺔ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר