עמוד:60

الأشكال الرباعيّة 60 يمكن القيام بفعاليات مشابهة في المختبر " مضلّعات في الشبكة" ( باللغة العبرية ) : - http : / / mybag . ofek . cet . ac . il / Dashboard / Activity / ShowActivity . aspx ? gItemID = 5 d5 b8012 - 09 ce - 4 ee4 b5 - 0 e31 eb5 d6368 & lang = 1 & pNum = 0 # TabIndex = 0 98 في هذا المختبر يوجد ثلاثة أنواع من الشبكات، اثنتان منها تُلائم هذا افصل : • شبكة مثلّثات متساوية الأضلاع • شبكة مثلّثات قائمة الزاوية . مثال لبناء متوازيات أضلاع مختلفة في شبكة المثلثات المتساوية الأضلاع : مثال لبناء متوازيات أضلاع مختلفة في شبكة المثلثات القائمة الزاوية : يمكن استخدام هذا المختبر لبناء أشباه منحرف أيضًا .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר