עמוד:93

93 اَﻹْزاﺣﺔ اِﺧْﺘِﺒﺎر © ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔاﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ - اﺧﺘﺒﺎر : اﻹزاﺣﺔ ﻓﻲ ﻛُﻞّ ﺑَﻄّﺎﻧِﻴﺔ ﻣِﻦَٱﻟْﺒَﻄّﺎﻧِﻴﺎتِٱﻵْﺗِﻴﺔ، ﺟِﺪوا ﺷَﻜْﻠَﻴْﻦ ﺗﻮﺟَﺪ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻤﺎ إزاﺣﺔ . 2 ) 24 ﻧﻘﻄﺔ ( ﻟَﻮﱢ ﻧﻮا ٱﻟﺸﱠ ﻜْﻠَﻴْﻦ . أ | ب | ج | ﻳَﺘْﺒَﻊ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר