עמוד:91

© ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ 91 اِﺧْﺘِﺒﺎر اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ - اﺧﺘﺒﺎر : ﻗﻴﺎس اﻟﻄﻮل وﻗﻴﺎس اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻗِﻴﺎسُٱﻟﻄّﻮل وَﻗِﻴﺎسُ ٱﻟْﻤِﺴﺎﺣﺔ ) 14 ﻧﻘﻄﺔ ( 5 ﻛَﻢ ﻫِﻲَ ﻣِﺴﺎﺣﺔُٱﻟْﻤُﺴْﺘَﻄﻴﻞ؟ اُﻛْﺘُﺒﻮا ﺗَﻤْﺮﻳﻨًﺎ ﻣُﻼﺋِﻤًﺎ . اَﻟﺘﱠﻤْﺮﻳﻦ : اَﻟْﻤِﺴﺎﺣﺔ : ) 28 ﻧﻘﻄﺔ ( 4 أَﻣﺎﻣَﻜُﻢ ﻣُﻀَﻠﱠ ﻌﺎنِ : ب • ﻷَِيّ ﻣُﻀَﻠﱠ ﻊ ﺗﻮﺟَﺪ ﻣِﺴﺎﺣﺔ أَﻛْﺒَﺮ؟ ﻛَﻢ ﻫِﻲَ ﻣِﺴﺎﺣَﺘُﻪُ؟ • ﻷَِيّ ﻣُﻀَﻠﱠ ﻊ ﻳﻮﺟَﺪ ﻣُﺤﻴﻂ أَﻛْﺒَﺮ؟ ﻛَﻢ ﻫُﻮَ ﻣُﺤﻴﻄُﻪُ؟ ﺳﻢ أ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר