עמוד:90

90 ﻗِﻴﺎسُٱﻟﻄّﻮل وَﻗِﻴﺎسُ ٱﻟْﻤِﺴﺎﺣﺔ اِﺧْﺘِﺒﺎر © ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ - اﺧﺘﺒﺎر : ﻗﻴﺎس اﻟﻄﻮل وﻗﻴﺎس اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ 3 ) 28 ﻧﻘﻄﺔ ( أ . ﻗﻴﺴﻮا ﻣِﺴﺎﺣﺔَٱﻟْﻤُﻀَﻠﱠ ﻊ ﺑِﭑﻟْﻤُﺜَﻠﱠ ﺜﺎتِ ٱﻟْﺨَﻀْﺮاء . اَﻟْﻤِﺴﺎﺣﺔ : ﻣُﺜَﻠﱠ ﺜﺎت ﺧَﻀْﺮاء ب . ﻛَﻢ ﻫُﻮَ ﻣُﺤﻴﻂُٱﻟْﻤُﻀَﻠﱠ ﻊ؟ ﺳﻢ ج . ﻣﺎ ﻫُﻮَٱﺳْﻢُٱﻟْﻤُﻀَﻠﱠ ﻊ؟ د . اُرْﺳُﻤﻮا ﻫُﻨﺎ ﻣُﻀَﻠﱠ ﻌًﺎ آﺧَﺮ ﻟَﻪُ ﻧَﻔْﺲُٱﻟْﻤِﺴﺎﺣﺔ . ﻳَﺘْﺒَﻊ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר