עמוד:50

50 المضلّعات الصفحة 90 هذه أمثلة لحلول . 3 في كُلّ رَسْمَة لَوِّنوا مÔ ثÓل ] ثÎا آخَر . م¦ا‰ 4 5 ˛ في كُلّ رَسْمَة لَوِّنوا شÓ كÚلاÎ رÔ باع يا آخَر . ˛ في كُلّ رَسْمَة لَوِّنوا شÓ كÚلاÎ خÔ ماس يا آخَر .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר