עמוד:49

49 المضلّعات 2 الصفحة 89 ðَ×َد > هذه أمثلة لحلول . اُرْسُموا لِلصّو’ ساحَة شَكْلُها شÓ كÚل سÔ داس يّ . اُرْسُموا لِلنَّعْجَة ساحَة شَكْلُها شÓ كÚ ل رÔ باع يّ . اُرْسُموا لِوَحيدِ اڑلْقَرْن ساحَة شَكْلُها شÓ كÚ ل خÔ ماس يّ .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר