עמוד:43

43 المضلّعات الصفحة 82 هذه هي حلول الأحاجي ( المضلّعات مرسومة هنا مصغّرة ) : اِسْمُ اڑلْمُضَلَّع : اَلْمُحيط : سم اِسْمُ اڑلْمُضَلَّع : اَلْمُحيط : سم اِسْمُ اڑلْمُضَلَّع : اَلْمُحيط : سم ج | ب | أ | ðَ×َد > 6 22 22 لJý سÔ wساد 24 4 3 3 3 4 3 6 3 3 أَحا ج * لJý سÔ wساد لJý سÔ wساد

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר