עמוד:13

13 FRIENDS 1 שבצו את הפעלים במשפטים . . C . Fill in the missing verbs املأوا الفراغ في كل من الجُمل التالية بالفعل المناسب . . Sometimes we ___________________ pizza . 1 I ___________________ some money from my mother . . 2 I ___________________ to watch a movie now . . 3 I ___________________ in the mirror again and again . . 4 I like school, but I ___________________ tests . . 5 Sometimes I ___________________ a sandwich at the cafeteria . . 6 order D . Match a word in A with a word or words in B, according to the story . AB buy ___________________ a . with friends . 1 order ___________________ b . my teeth . 2 meet ___________________ c . a sandwich . 3 do ___________________ d . homework . 4 brush ___________________ e . pizza . 5 comb ___________________ f . a shower . 6 take ___________________ g . my hair . 7 a sandwich התאימו מילה בטור A למילה או מילים בטור B , לפי הסיפור . buy hate look order take want 12 LANGUAGE : Parts of Speech لائموا كل كلمة في العمود A بكلمة أو عبارة في العمود ،B وفقاً للقصة . . l A noun names a person, animal, thing, place, or idea l We describe a noun with the help of an adjective . For example : Dan a boy l a dog l an apple l the car l Tel Aviv l music l time l For example : a big boy a black cat l a small car l a red apple l good music l אנו מתארים שם עצם בעזרת שם תואר . שם עצם : אדם, חיה, חפץ, מקום, או רעיון . الاسم : إنسان، حيوان، شيء، مكان أو فكرة . نقوم بوصف الاسم بواسطة الصفة . שם העצם THE NOUN שם התואר الصفة THE ADJECTIVE שימו לב ! באנגלית שם התואר בא לפני שם העצם . انتبهوا ! في اللغة الإنجليزية، الصفة تأتي قبل الإسم . الاسم ! NOTE In English, the adjective comes before the noun . חברים / أصدقاء טובים / الاسم : For example good friends ) 1 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 1 (

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר