עמוד:11

11 FRIENDS 1 At 7 : 30 my friend Tom and I meet at the corner of the street and walk to school together . After school, Tom and I walk home together . In the afternoon, we do homework and study for tests . In the evening, we sometimes go out with our friends or just order pizza and have fun . At school, we meet with our friends and talk to them until the teacher comes into the classroom . WORDS TO REMEMBER 9 ترجموا . ___________________ to . 1 always ___________________ . 2 to ___________________ . 3 breakfast ___________________ . 4 usually ___________________ . 5 עֶרב مساء ___________________ . 6 לשנוא يكرَه . Translate תרגמו . . a . Sometimes I buy a sandwich at the school cafeteria ____ b . In the morning, I take a shower . ____ c . In the evening, we order pizza and have fun . ____ d . I meet with Tom at the corner of the street . ____ e . In the afternoon, Tom and I study together . ____ f . Then I get dressed and have breakfast . ____ g . We walk to school together . ____ 1 10 THE CORRECT ORDER ( Sequencing ) סדרו את המשפטים בסדר הנכון, לפי סיפורו של גיא . A . Put the sentences into the correct رتبوا الجُمل بالترتيب الصحيح، وفقاً لقصة ﭼاي . . order, according to Guy’s story afternoon corner evening go out have fun אחר הצהריים פינה עֶרב לצאת להינות, לכייף 1 . يقابل 2 . يلتقي بعد الظهر يطلب ( طلبية ) زاوية شارع مساء حتى، إلى أن يَخرُج يمشي، يتمشى يمرح، يستمتع بوقته MINI - DICTIONARY meet order street until walk להזמין ( מוצר ) רחוב עַד ללכת ברגל לפגוש 2 . להיפגש 1 . 1 . يقابل 2 . يلتقي לפגוש 2 . להיפגש 1 .

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר