עמוד:10

10 On school days I usually get up at 6 : 30 in the morning . I take a shower, brush my teeth and comb my hair . Then I get dressed . I look in the mirror again and again because I want to look good . Then I have breakfast – cornflakes with milk . “Eat your salad ! ” my mom always says . ( I hate salad, but sometimes I eat it . ) I usually take a sandwich to school, but sometimes there isn’t any bread in the house, so I take some money from my mother and buy a sandwich at the cafeteria . Listen to the teacher and read . . 1 1 . הקשיבו למורה וקראו . . Read again . The mini - dictionaries can help you . 2 GUY’S STORY 8 2 . קראו שנית . היעזרו במיני - מילונים . GUY’S STORY again always bread breakfast brush ( teeth ) buy comb ( hair ) get up שוב, עוד פעם תמיד לחם ארוחת בוקר לצחצח ( שיניים ) לקנות לסרק ( שיער ) לקום ( משינה ) يكره ثانية، مرة أخرى مرآة دائماً نقود، مال خبز يشتري فطوريأخذ يستحمّ عادة يفرشي ( أسنانه ) 1 . بعدها 2 . حينها يمشّط ( شَعْره ) يرغب، يريد ينهض ( من النوم ) MINI - DICTIONARY hate mirror money take take a shower then usually want לשנוא מרא ה כסף לקחת להתקלח בדרך כלל לרצות אחר כך 2 . אז 1 . 30 : 6 1 . أصغوا للمعلم واقرأوا . 2 . اقرأوا مرة أخرى . استعينوا بالقواميس المختصرة .

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר