עמוד:8

8 . Listen to the teacher and read . 1 Read the sentences again and translate them . . 2 The meanings in the boxes can help you . נסו ליצור חמש מילים . כתבו אותן . B . Translate from English to Hebrew / Arabic or from Hebrew / Arabic to English . C . Make FIVE words . Write them . mi mo br cor ney ead eet h ner rror air str ترجموا من الإنجليزية للعربية أو من العربية للإنجليزية . حاولوا أن تؤلّفوا خمس كلمات . اكتبوها . 6 ? WHAT ARE THEY SAYING 8 תרגמו מאנגלית לעברית או מעברית לאנגלית . . 30 : 6 a . Get up ! It’s ____________________________________ b . Take a shower ! ____________________________________ c . Brush your teeth ! ____________________________________ d . Comb your hair ! ____________________________________ e . Get dressed ! Here’s a clean T - shirt . ____________________________________ f . Look in the mirror ! קום ! זה 30 : 6 . ____________________________________ ! g . Eat your salad ____________________________________ h . Take a sandwich to school ! ____________________________________ i . Take some money ! ____________________________________ j . Buy a sandwich at the cafeteria ! ____________________________________ THINGS GUY’S MOM SAYS A a corner ___________________ . 1 ___________________ . 2 bread ___________________ . 3 רחוב شارع ___________________ a . 4 a shower ___________________ . 5 a mirror ___________________ . 6 ___________________ . 7 שיער شَعْر ___________________ teeth . 8 פינה زاوية כסף نقود 1 . הסתכל במראָה ! انظر في المرآة ! 2 . הסתרק ! مشِّط شَعرك ! 3 . התקלח ! استحِمّ ! 4 . אכול את הסלט שלך ! تناول سلَطَتك ! 5 . קום ! זה 30 : 6 . انهض ! إنها السادسة والنصف . MEANINGS 6 . התלבש ! הנה חולצת 'טי' נקייה . ارتدِ ملابسك ! هذه كنزة نظيفة . 7 . קח כריך לבית הספר ! خذ معك شطيرة إلى المدرسة ! 8 . קנה כריך בקפיטריה ! اشترِ شطيرة من الكافيتيريا ! 9 . קח קצת כסף ! خذ بعض النقود ! 10 . צחצח את שיניך ! فرشِ أسنانك ! 1 . הקשיבו למורה וקראו . 2 . קראו את המשפטים שנית ותרגמו אותם . 1 . أصغوا للمعلم، واقرأوا . 2 . اقرأوا الجُمل مرة أخرى، وترجموها . استعينوا بمخازن المعاني . היעזרו במחסני הפירושים . _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ corner انهض ! إنها السادسة والنصف .

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר