עמוד:56

זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בגיליון זה מוגנות . אין לשכפל, להעתיק, לסכם, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר כל חלק שהוא מגיליון זה . כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בחומרים, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ( המרכז לטכנולוגיה חינוכית ) . © כל הזכויות לחומרים הלקוחים ממקורות חיצוניים שמורות לבעליהן . © תשפ״א, 2020 . כל הזכויות שמורות למטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור, קריית משה רואו, רח' קלאוזנר ,16 רמת אביב, תל אביב 6901128 מקורות וזכויות אנו מודים לאנשים ולמוסדות שנתנו לנו את רשותם להשתמש באיורים ובתמונות . . We thank all the organizations and individuals who granted us permission to reproduce their materials in this book איורים דבר המערכת, עמ' 1 - ,5 46 - 47 : אביאל בסיל תמונות עמ' 8 : קרטוגרפיה : סופר מיפוי . © מטח עמ' 9 ע : מקור הנתונים : הלמ"ס 2017 ; מתוך : "פוטנציאל שיווק ופוטנציאל תכנון יח"ד במועצות האזוריות, הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות, ההתיישבות והכפר, משרד החקלאות ופיתוח הכפר . הערה : ללא יישובים גדולים וללא יישובים מוסדיים . https : / / www . moag . gov . il / subject / haklaut_israel / Pages / default . aspx עמ' 9 ת : חברת 'לסקר את יעקב' עמ' 10 : IDE Technologies, https : / / he . wikipedia . org / wiki / % D7 % A7 % D7 % 95 % D7 % 91 % D7 % A5 : Hadera_ Desalination_Plant . JPG, GFDL עמ' 19 : Olesya Baron / Shutterstock . com עמ' 20 - 21 : ImagineStock / Shutterstock . com עמ' 22 : צילום : דוד שי, https : / / commons . wikimedia . org / wiki / File : Check_Point_HQ_new_wing . jpg CC BY - SA 4 . 0 ( ערוך ) עמ' 24 : Avivi Aharon / Shutterstock . com עמ' 27 : צילום : דבורה גרודה עמ' 29 : צילום : חנניה הרמן, לע"מ עמ' 30 : הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( הלמ"ס ) , מדינת ישראל, חברות הזנק והוצאות מחקר ופיתוח במגזר העסקי לפי מחוז, 2016 ( 2018 ) ניתן לצפייה באתר : https : / / www . cbs . gov . il / he / publications / doclib / 2018 / 26 . % 20 shnaton researchanddevelopment / 26 10_ . pdf . מועתק ומופץ כמות שהוא as is על פי רישיון שימוש של הלמ"ס בכתובת אתר האינטרנט http : / / www . cbs . gov . il / www / usage . html . 2018 © כל הזכויות שמורות למדינת ישראל . עמ' 33 ע : צילום : יעקב סער, לע"מ עמ' 33 ת : צילום : אבי אוחיון, לע"מ עמ' 37 : באדיבות ד"ר מחמוד קעדאן עמ' 38 : צילום : דבורה גרודה עמ' 39 : BigAl57 / Shutterstock . com עמ' 40 : צילום : איל יצהר, "גלובס" עמ' 43 : Perekotypole / Shutterstock . com עמ' 44 : עדי אהרון עמ' 45 : צילום : לליב גל עמ' 49 : Moovit עמ' ,54 55 ת : צילום : שחף בן - עזרא, אוניברסיטת בר - אילן . מתוך פרוייקט ,Xcoral מחקר שנעשה במסגרת הדוקטורט של עפר ברמן . מנחים : פרופ׳ עזרי טרזי, ראש מעבדת DesignTech טכניון ופרופ׳ נדב ששר מאונ׳ בן - גוריון . עמ' 55 עליון : צילום : חיים זינגר . מתוך פרוייקט ,Xcoral מחקר שנעשה במסגרת הדוקטורט של עפר ברמן . מנחים : פרופ׳ עזרי טרזי, ראש מעבדת DesignTech טכניון ופרופ׳ נדב ששר מאונ׳ בן - גוריון . Shuttetsock . com : כריכה קדמית, עמ' ,6 ,11 14 - ,15 16 - ,17 ,25 ,28 ,31 51 - 53 השתדלנו לאתר ולציין את כל בעלי הזכויות לפריטים המופיעים בגיליון . אנו מתנצלים מראש על כל טעות או השמטה, ואם יובאו לידיעתנו - נתקנן במהדורה הבאה . Every effort has been made to locate and credit all copyright holders . In case of omission or mistake please contact the publisher for correction in the book . ע = עליון ת = תחתון ש = שמאל י = ימין 56

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר