עמוד:53

שיט על נהר הריין, גרמניה התוכנית התמקדה בשיפור איכות השפכים המוזרמים לנהר, והיא חייבה את הרשויות במדינות להקפיד על ניקוי וטיהור המים ברמה גבוהה . בעשורים האחרונים הושקעו 80 מיליארד אירו בהקמת מתקני טיהור חדישים באגן הריין . התוצאה היא הפחתה משמעותית בכמות חומרי הדשן וההדברה שמזהמים את הנהר, ובהם אמוניה, זרחן, ושפכים תעשייתיים ועירוניים . כאשר השתפרה איכות המים הוחזרו לנהר באופן מבוקר בעלי חיים שונים, ובראשם דג הסלמון שנבחר לַסֵמֶל של שיקום הנהר . חזרתו של הסלמון ושגשוגו אמורים היו לסמן את השלב הבא – לחזור ולהשתמש במים כמי שתייה . לא הכול חזר לקדמותו : המים אינם צלולים ממש ואפשר להשתמש בהם כמי שתייה רק אחרי טיהור נוסף, כמות דגי הסלמון אינה גדולה, הדיג שלהם אסור ויש צורך בבקרה מתמדת של איכות המים . כיום, הנהר משמש לשיט מסחרי ותיירותי, לאורכו הוקמו מפעלים לייצור חשמל, נבנו מפעלים לטיהור מים, הותקנו משאבות להשקיה חקלאית ועוד . ועדיין – הקבוצה שקפצה לפני שנים למי הנהר המזוהמים בחשש גדול כדי להתריע על האסון הצפוי יכולה כיום לשכשך במים בנחת . המדינות השותפות להצלת הנהר, שנלחמו זו בזו במשך דורות ובמהלך שתי מלחמות עולם, ממשיכות לשקוד על תוכנית רב - שנתית להמשך השיקום ולפיתוח בר קיימה – "ריין 0402", וכמו בראשית הדרך, הערובה להצלחה היא שיתוף פעולה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר