עמוד:15

למרות המאמץ הבינלאומי בעשורים האחרונים לקדם שימוש באנרגיות מתחדשות, היישום של אנרגיה סולארית בישראל מדשדש, ולא בטוח שהמדינה תצליח לעמוד ביעדים שהציבה . חשוב לזכור, השימוש בגז הטבעי צריך להיות רק גשר שמוביל לשימוש מרבי באנרגיה מתחדשת, ובעיקר באנרגיית שמש . ואולי כמו בהתמודדות עם פסולת, אחד הפתרונות הוא הפחתה במקור . כלומר לצרוך פחות אנרגיה . האם כל אחד מאיתנו מוכן לוותר מדי פעם על שימוש במזגנים או על נסיעה במכונית ? והאם הפחתה בשימוש של הצרכן הפרטי היא משמעותית לחיסכון באנרגיה ? ופיתוח רשת הולכה וקידום טכנולוגיות עתידיות . עם זאת, יש ויכוח לגבי הקצאת שטחים פתוחים לפריסת תחנות סולאריות, כאשר מחקר שנעשה מצא כי ניתן להפיק כבר כיום כ - % 30 מצריכת החשמל בישראל באמצעות הצבת תאים סולאריים על גגות של מבנים קיימים . בשנים האחרונות אנרגיית הרוח היא האנרגיה המתחדשת בעלת קצב הגידול הגבוה ביותר במדינות רבות בעולם . היא נחשבת עדיין לזולה יותר מאנרגיה סולארית, לרוב נדרש לחוַות הרוח שטח קטן מזה הדרוש לתחנת כוח סולארית, והטכנולוגיה מאפשרת עירוב שימושים, למשל הצבת טורבינות בשדות חקלאיים . בישראל הרוח המזרחית והרוח המערבית מהים מתגברות לרוב בשעות הערב ובימי החורף, והמשמעות היא שלאנרגיית הרוח יש תחנת הכוח הסולארית אשלים בנגב . המראות שבשדה הסולארי מקרינות את קרני השמש אל המגדל הסולארי . החום שנוצר מהקרינה מרתיח מים בדוד ענק שבראש המגדל . הקיטור שנוצר בתהליך הרתיחה זורם אל טורבינות שמייצרות חשמל . בשנים האחרונות אנרגיית הרוח היא האנרגיה המתחדשת בעלת קצב הגידול הגבוה ביותר במדינות רבות בעולם . היא נחשבת עדיין לזולה יותר מאנרגיה סולארית ; לרוב נדרש לחוַות הרוח שטח קטן מזה הדרוש לתחנת כוח סולארית פוטנציאל להשלים את אנרגיית השמש . אך, כפי שצוין, לייצור של אנרגיה בטורבינות רוח יש גם השפעות שליליות על הסביבה המקומית ועל בריאות הציבור . אלה סוגיות שמקבלות משנה תוקף במדינה צפופה כמו מדינת ישראל, שגם משמשת מסדרון לנדידת עופות שעלולים להיפגע מהטורבינות . 15

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר