עמוד:13

לקראת סוף המאה ה - 20 וביתר שאת במאה ה - ,21 סומנו "ההתחממות הגלובלית" ו"שינויי האקלים" כאיום הסביבתי הגדול ביותר על כדור הארץ ועל האנושות . אחת הדרכים המרכזיות להפחתת פליטות של גזי חממה היא מַעֲבָר משימוש בדלקים מאובנים לשימוש במקורות אנרגיה מתחדשים . במאה ה - ,21 סומנו "ההתחממות הגלובלית" ו"שינויי האקלים" כאיוּם הסביבתי הגדול ביותר על כדור הארץ ועל האנושות . אחת הדרכים המרכזיות להפחתת פליטות של גזי חממה היא מַעֲבָר משימוש בדלקים מאובנים לשימוש במקורות אנרגיות מתחדשים זאת ועוד, במקרים מסוימים, לייצור של אנרגיה מתחדשת יש השלכות על המגוון הביולוגי ועל בריאות הציבור : יש שטוענים שטורבינות רוח מייצרות רעש שיכול לגרום מקור : ourworldindata . org ״ ש * , 1965 - 2018 צריכת אנרגיה מתחדשת בישראל במיליארדי קווט * ואט שעה = יחידת מידה לאנרגיה הנצרכת בהפעלת הספק של ואט אחד במשך שעה . Twh 2 Twh 5 . 1 Twh 1 Twh 5 . 0 Twh 0 20181990 2010 2000 1980 1970 1965 אנרגיה הידרואלקטרית אנרגיית רוח אנרגיה סולארית אחרים מקור : הלמ"ס ייצור חשמל בישראל לפי סוגי אנרגיה, באחוזים מקור אנרגיה מתכלה מקור אנרגיה מתחדש 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 5 . 2 5 . 2 2 9 . 0 2017 2016 2015 2014 2013 1 . 599 . 59898 . 597 . 97 5 . 1 ייצור באחוזים לא הכול ירוק למרות היתרונות שיש למקורות אנרגיה מתחדשים, יש להם גם חסרונות . למשל, שימוש מוגבר בחומרי גלם כמו בטון, פלדה, נחושת ומתכות נדירות לבניית מתקנים כגון טורבינות רוח ופאנלים סולאריים, פוגע באזורים טבעיים ביבשה ובים . מתקנים לייצור אנרגיה מתחדשת זקוקים לשטחים נרחבים יותר מתחנות הכוח המוּנעות בדלקים מאובנים, דבר המביא לא פעם לפגיעה בשטחים פתוחים ובמערכות אקולוגיות . 13

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר