עמוד:10

יש הגורסים שצריך להמשיך ולהקצות מים שפירים לחקלאות כדי להבטיח אספקה יציבה של תוצרת מזון טרי, בעיקר ירקות ופירות, ואכן על פי החלטת ממשלה מראשית שנות האלפיים עומדים לרשות החקלאות כ - 500 מיליון מ״ק . מנגד יש הסבורים שהקצאת מים שפירים לחקלאות אינה מוצדקת משום שאין צורך בחקלאות בהיקפה הקיים . בלאו הכי היא אינה מסוגלת לספק את הביקוש למוצרי המזון הבסיסיים של האוכלוסייה בשל מגבלות קרקע ומים . הראָיָה לכך היא שישראל מייבאת את מרבית המזון שתושביה צורכים, למשל כ - % 95 מהדגנים ( חיטה, אורז ) וכ - % 75 מבשר הבקר . לטענתם, אם החקלאות תורמת במשהו זה דווקא ליוקר המחיה בשל ההגנה שהמדינה מספקת לה באמצעות מכס שהיא מטילה על יבוא תוצרת חקלאית מחו"ל . נימוקים נוספים לצמצום היקף החקלאות הם שתרומתה לכלכלת המדינה היא פחות מ - % 2 מהתוצר המקומי הגולמי, מספר היישובים שחקלאות היא מקור פרנסתם העיקרי הוא מועט, וחלק מהגידולים "זוללים" מים רבים מדי . צמצום הפעילות החקלאית יאפשר לקצץ בשימוש במים שפירים, ולהשיב לטבע - לנחלים ולמעיינות - חלק מהמים שמשמשים כיום לחקלאות . הדבר לא יפגע במשק הלאומי או בכלכלת רוב היישובים החקלאיים . משק המים הוא מרכיב אחד בתוך מכלול גורמים שיש לבחון בכל פעם מחדש לאור השינויים באוכלוסיית ישראל ולאור התרחישים של שינויי האקלים באזור . את הפתרונות הכוללים צריכים לספק מקבלי ההחלטות, אבל נראה שבכל מקרה, כל אחד מאיתנו צריך להכיר את ההשלכות של השימוש במים, לייעל את השימוש שלו במים ולאמץ חיסכון במים כחלק מאורח החיים שלו . על פי החלטות הממשלה יוקמו שני מתקני התפלה, וישנה תוכנית סדורה להקמת מתקני התפלה נוספים בשנים הבאות מה אומרים המומחים על הקמת מתקני התפלה נוספים ? על פי החלטות הממשלה יוקמו שני מתקני התפלה, וישנה תוכנית סדורה להקמת מתקני התפלה נוספים בשנים הבאות . הדברים מחייבים תכנון מוקדם בשל הצורך בהבטחת חיבור המתקנים למערכת הארצית . התומכים בתוספת מתקני התפלה בטווח הזמן המיידי אינם חוששים מהיווצרות עודף במצב של שנים ברוכות . לטענתם, בשנים ברוכות גשמים אפשר להפחית את כמות המים המותפלים, ואת עודפי המים להפנות לשיקום המאגרים, הנחלים והמעיינות . הם גם טוענים שהפגיעה בסביבה הימית היא מועטה וקיימת הקפדה רבה על כך . המתנגדים לגישה זו סבורים שאין להיחפז ולבנות . לדעתם, דחייה של הקמת מתקנים נוספים או הגדלת כושר הייצור של המתקנים הקיימים יחסכו בהוצאות הקופה הציבורית, יקטינו את הפגיעה במערכות אקולוגיות ימיות ובבתי גידול ימיים, וימנעו שימוש באנרגיה שייצורה גורם לזיהום אוויר . מתקן להתפלת מים, חדרה ( צילום : IDE Technologies ) 10

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר