עמוד:7

פי הנתונים הכמותיים, בישראל חסרים מים . המחסור הוא תולדה של הפער בין היקף המילוי החוזר הטבעי השנתי, שהוא כמות המים המגיעה ממשקעים למאגרים העיליים ולמאגרי מי התהום, לבין הביקוש למים . הפער הולך וגדל בכל שנה . מדידות משקעים מראות שב - 30 השנים האחרונות כמות הגשמים הממוצעת היורדת באזורנו הולכת ופוחתת, בעוד הביקוש למים הולך וגדל בשל הגידול באוכלוסיה והעלייה באיכות החיים . היקף המילוי החוזר הטבעי השנתי בשנים האחרונות נע בין 2 . 1 - 4 . 1 מיליארד מ"ק מים ( מ"ק = מטר מעוקב = 1,000 ליטר ) , היקף הביקוש הכולל הוא כ - 3 . 2 מיליארד מ"ק מים . כמיליארד מ״ק מועברים לצריכה ביתית ולצריכה עירונית ; כ - 2 . 1 מיליארד מ"ק מים מועברים לצריכה חקלאית . מתוך המים שמועברים לצורכי חקלאות, % 35 הם מים שפירים . צרכים ואילוצים משפיעים על היקף הביקוש למים בישראל . רשימה חלקית שלהם כוללת : גידול האוכלוסייה ועלייה ברמת החיים שמגבירים את הביקוש למים ; רצון לשמר פעילות חקלאית לשם אספקה עצמאית של מוצרי מזון ; התחייבות של ישראל להעביר מים לרשות הפלסטינית ולירדן והשבה לטבע ( לנחלים ולמעיינות ) . בעשורים האחרונים ישראל נוקטת כמה צעדים להגדלת היצע המים . הם כוללים הקמת מתקנים לטיהור שפכים הממחזרים כ - % 68 מן המים שהיו בשימוש ביתי לצורכי חקלאות, הקמת מתקני התפלה וחידוש התשתית של המערכות הקיימות להולכת מים במטרה להקטין דליפות . ישראל אף נוקטת צעדים לצמצום צריכת המים באמצעות ייעול שיטות ההשקיה בחקלאות וקיצוץ מכסות המים השפירים לחקלאים . כמו כן, כשיש רצף של שנים שחוּנות ומשק המים נקלע למצוקה קשה, רשות המים יוזמת מסעות הסברה שבהם מפצירים בציבור הצרכנים לנהוג בחיסכון ולהימנע מבזבוז מים . ל צרכים ואילוצים משפיעים על היקף הביקוש למים בישראל . רשימה חלקית שלהם כוללת : גידול האוכלוסייה ועלייה ברמת החיים שמגבירים את הביקוש למים ; רצון לשמר פעילות חקלאית לשם אספקה עצמאית של מוצרי מזון ; התחייבות של ישראל להעביר מים לרשות הפלסטינית ולירדן והשבה לטבע הפקת מים ״ ק 3 . 2 מיליוני מ מקור : הלמ ״ ס מאזן משק המים, 2018 לשימוש תעשייתי, ציבורי וביתי שימוש חקלאי השבה לטבע שכנים % 1 % 50 % 43 לפי מגזרי צריכת מים ״ ק 3 . 2 מיליוני מ התפלה מי קולחים מים טבעיים % 27 % 49 % 24 % 6 7

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר