עמוד:5

מהם מקורות המים ? מקור : הלמ"ס 1970 מים טבעיים מי קולחים מים מותפלים 1711 מהם מקורות האנרגיה לייצור חשמל ? מקור : הלמ"ס ייצור חשמל באמצעות גז טבעי, באחוזיםייצור חשמל לפי סוגי אנרגיה, באחוזים מקור אנרגיה מתכלה מקור אנרגיה מתחדש 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 5 . 2 5 . 2 2 9 . 0 2017 2016 2015 2014 2013 1 . 599 . 59898 . 597 . 97 5 . 1 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2017 2016 2015 2014 2013 2 . 63 7 . 60 6 . 51 9 . 48 1 . 43 ייצור ייצור באחוזיםבאחוזים 1980 1743 1990 1780 159 2000 1072 269 2010 1340 416 264 2015 1136 486 503 2016 1191 506 543 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר