עמוד:11

2 11 . Read and write 7 Read . 8 ˜¯‡Â ÂÎ˙·ÂÆ Î˙·Â ‡˙ ‰‡Â˙Æ ‡Ó¯Â ‡˙ ‰ÓÈÏ‰Æ 1 4 3 2 Write the letter . Say the word . 9 5 1 2 3 Pam Sam a map Pam has a map . Sam has a map . ˘Èhas ÏÂ؉

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר