עמוד:8

DWrite three things you like about your school and three things you don’t like about it . What would you like to change ? Write at least SIX sentences . Use at least one new word in each sentence . ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ EDescribe a day in your school . Write about what you do and how you feel . Use at least FIVE of the new words . Write 50 - 70 words . 8

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר