עמוד:11

כתיבה ( פעילויות כתיבה, לרוב חווייתיות ) פעילות כתיבה הבאה מיד לאחר הסיפור או השיר מאפשרת לתלמיד בשלב ראשון לעבד את הטקסט בעצמו, לחשוב עליו ולהתייחס אליו . אחת הפעילויות המיוחדות היא כתיבה בתוך בלון חשיבה / דיבור שנמצא בתוך חלק מהאיורים שבחוברת . התלמידים מוזמנים להיכנס לנעלי הדמות ולכתוב מה הייתה אומרת או חושבת על הסיטואציה . כך התלמידים מתַרגלים אמפתיה והתבוננות במצבים מנקודות מבט שונות . לאחר מכן, תלמידים שרוצים בכך יכולים להציג בכיתה את מה שכתבו בבלון . דוגמה נוספת לפעילות כתיבה : כתיבת מכתב לדמות הקרובה לתלמיד ( הורה, קרוב משפחה קשיש, חבר ) , או כתיבת סיפורה של דמות קרובה לתלמיד בשיתוף פעולה איתה ( סיפור של סבא או סבתא למשל ) . גם כאן מוזמנים תלמידים שרוצים בכך לקרוא בפני מליאת הכיתה את המכתב שכתבו . ֿ סקר הצעות לעריכת סקר כיתתי . הסקר ייערך על ידי המורה בכיתה, ובאמצעותו יוכלו התלמידים להתבונן בכיתה כקבוצה ולבחון את מקומָם בתוך הקבוצה . בחוברת מוצגת שאלת הסקר בלבד . המורה צריכה לבנות על פי השאלה סקר כיתתי ולנהל אותו . למשל, בפרק "משפחה שכזאת" מופיעה שאלת סקר המבקשת לבדוק כמה ילדים יש במשפחות של תלמידי הכיתה . המורה תשרטט על הלוח טבלה מעין זו : מספר הילדים 1234 במשפחה כל מי שיש במשפחתו ילד אחד יצביע, והמורה תרשום על הלוח את מספר הילדים שבמשפחתם יש ילד אחד, וכך הלאה . בסופו של דבר תתקבל טבלה המסכמת את מספר הילדים במשפחות של תלמידי הכיתה ותתקבל תמונה כיתתית ; כל ילד יֵדע איפה הוא נמצא ביחס לחבריו לכיתה . זו הזדמנות להתבונן על הכיתה כקבוצה ועל מקומו של היחיד בקבוצה מהיבטים שונים . ( האם הוא בקבוצת הרוב, האם הוא בקבוצת המיעוט . . . ) . לפעמים יש מקום לדון יחד בתוצאות הסקר . | 11

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר