עמוד:3

נכתב על פי תוכנית הלימודים במולדת, חברה ואזרחות, ואושר על ידי משרד החינוך והתרבות לבית הספר הממלכתי והממלכתי - דתי . את המדריך למורה כתבה : שירה גודמן, ערכו : עופרה שפירא ואלפא אלשייך, עיצבה : מיכל ליכטר זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים במדריך הזה, מוּגנוֹת . אין לשכפל, להעתיק, לסכם, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק ממדריך זה . כמו כן אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו במדריך, בכולו או בחלקים ממנו, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית . © תש"ף, 2020 . כל הזכויות שמורות למטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור, קריית משה רואו, רח’ קלאוזנר ,16 רמת אביב, תל אביב 6901128

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר