עמוד:165

מדריך למורה - פרק 7 | 165 קוד מלא למשחק : . 1 קוד לדמותו של בלו : חץ ימני כאשר נלחץ מקש 90 פנה לכיוון 10 זוז צעדים חץ שמאלי כאשר נלחץ מקש 90 - פנה לכיוון 10 זוז צעדים חץ מטה כאשר נלחץ מקש 180 פנה לכיוון 10 זוז צעדים חץ מעלה כאשר נלחץ מקש 0 פנה לכיוון זוז צעדים 10 נוגע ב דג טורף ? אם אז איי ! 2 אמור למשך שניות כאשר לוחצים על 50 - y : 140 קפוץ אל x : לעולמים רוב שואל על ההוראה פנה לכיוון דני כתב את התסריט שלפניכם לדג, והדג נע שמאלה וימינה על אותו המסלול כל הזמן . איזו הוראה אפשר להוסיף לתסריט כדי שהדג ינוע א . במסלולים שונים ? היכן צריך להוסיף הוראה זו ? בר הוסיפה את ההוראה פנה לכיוון 0 לאחר ההוראה ב . קפוץ אל בקוד שלמעלה . לאילו כיוונים ינוע הדג של בר ? יאמי 1 אמור למשך שניות 10 זוז צעדים בנגיעה במסגרת שנה כיוון נוגע ב בלו ? אם אז כאשר לוחצים על 0 y : 0 קפוץ אל x : לעולמים בשלב האתחול לפני הלולאה . יש להוסיף הוראת פנה לכיווןפנה לכיוון ובה הכיוון אינו 0 ,90, 90 - , 180 . הדג ינוע מעלה ומטה על אותו הציר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר