עמוד:164

| מדריך למורה - פרק 7 164 סמנו את דמותו של הדג הטורף . הדגימו את ההוראה פנה Xןוויכל מעלות כאשר X אינו כפולה של 90 . . 7 הוסיפו לדג את ההוראות המתאימות ודונו במיקום הלולאה : הציגו את המשתנה כיוון בחלון המידע והדגימו את השינוי תוך כדי הפעלה : הוסיפו קוד לדמות הדג כך שכאשר הוא נוגס באחד הסרטנים הוא יאמר "יאמי" . . תוכלו להוסיף את אחד מקטעי הקוד האלה ( הם שקולים ) : אפשרו לתלמידים לכתוב את הקוד למשחק . הציעו להם להוסיף סיפור או הוראות בתחילת המשחק, . לטפל במקרה שבו הדג נוגס באחד הסרטנים ולהוסיף ניקוד או חיים . הזכירו לתלמידים לשמור את הקוד שכתבו לצורך שימוש ביחידה הבאה . כאשר לוחצים על 0 y : 0 קפוץ אל x : לעולמים 5 זוז צעדים בנגיעה במסגרת שנה כיוון 120 פנה לכיוון אני אוהב סרטנים ! אמור למשך 5 שניות דמות 19 147 - דג טורף כיווןגודל 30 120 y x הצגה יאמי 1 אמור למשך שניות יאמי 1 אמור למשך שניות נוגע ב בלו ? אם אז נוגע ב רוקי ? אם אז כאשר לוחצים על לעולמים יאמי 1 אמור למשך שניות כאשר לוחצים על לעולמים אם נוגע ב בלו ? נוגע ב רוקי ? או אז

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר