עמוד:162

| מדריך למורה - פרק 7 162 מטרות בניית משחק מסוג תופסת . . 1 מפגש עם ההוראה פנה Xןוויכל מעלות ( כאשר X אינו ,0 ,90 90 - , 180 ) . . יצירת מוטיבציה לצורך שימוש במסרים - נושא שיילמד ביחידה הבאה . . הדגמת הטכניקה לשכפול דמות על כל תכונותיה . . הערות חשובות ליחידה זו משחק זה יורחב בהמשך, זכרו לשמור את עבודתכם . מהלך השיעור ודגשים הציגו את המשחק "הדג הטורף" . . 1 דיון : . בקשו מהתלמידים לתאר את התנהגות הסרטנים בלו ורוקי ואת התנהגות הדג הטורף ושאלו באילו הוראות יש להשתמש כדי לכתוב את המשחק . תשובה : בלו ( הסרטן הכחול ) : בלחיצה על מקשי החיצים בלו ינוע ( ההוראות פנה לכיוון וזוז המקושרות לאירועי הלחיצה על מקשי החיצים המתאימים ) . רוקי ( הסרטן הירוק ) : בלחיצה על המקשים a , s , w , z רוקי ינוע ( ההוראות פנה לכיוון וזוז המקושרות לאירועי הלחיצה על מקשים אלה ) . שימו לב : יש לשנות את שפת המקלדת לאנגלית כדי שהמקשים יפעלו . דג טורף : כאשר לוחצים על הדגל הירוק יופעלו שתי לולאות לעולמים : הדג נע על הבמה ( ההוראות זוז, בנגיעה במסגרת שנה כיוון עטופות בהוראת לעולמים ) . א . אם הדג נוגס באחד הסרטנים הוא אומר "יאמי" ( הוראת אם נוגע ב . . . ואמור עטופות בהוראת ב . לעולמים ) . הערה : שני התסריטים רצים במקביל ( שניהם מקושרים לאירוע הלחיצה על הדגל הירוק, כל תהליך לאירוע משלו ) . יצירת תהליך אחד ( במקום שניים ) "תתקע" את התוכנית כי בזמן ההוראה אמור הדג לא יזוז . הדג הטורף  פרק 7 . עכשיו כולם ביחד !  א . מתרגלים ריבוי דמויות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר