עמוד:158

| מדריך למורה - פרק 7 158 אפשרו לתלמידים לפתוח את המשחק שכתבו ( או את הפתיח ) ולכתוב את הקוד למשחק . הציעו . 7 להם להוסיף את צלילי השיגור והפיצוץ, להוסיף ניקוד למשחק או להוסיף אפשרות שגם הצלחת המעופפת תתפוצץ בזמן הפגיעה . הזכירו לתלמידים לשמור את עבודתם לצורך היחידה הבאה . רוב שואל על פגיעת הברק בצלחת המעופפת רז ושלומית כתבו את קטעי הקוד האלה עבור פגיעת הברק בצלחת המעופפת : הקוד של רז הקוד של שלומית איזה קוד יפעל בצורה תקינה ? הסבירו . נוגע ב צלחת מעופפת ? אם אז אמור פגעתי ! למשך 3 . 0 שניות לעולמים זוז 10 צעדים חץ מעלה כאשר נלחץ מקש 0 פנה לכיוון לעולמים זוז 10 צעדים נוגע ב צלחת מעופפת ? אם אז אמור פגעתי ! למשך 3 . 0 שניות חץ מעלה כאשר נלחץ מקש 0 פנה לכיוון הקוד של רז יפעל בצורה תקינה . הקוד של שלומית יבצע בדיקה התחלתית אם הברק פגע בצלחת המעופפת, מיד אחרי לחיצה על המקש חץ מעלהחץ מעלה . לאחר מכן הוא לא יבצע בדיקות נוספות, ולכן אם בהמשך הברק יפגע בצלחת המעופפת, לא יקרה דבר . הקוד של רז, לעומת זאת, יבצע בדיקה שוב ושוב במשך כל זמן הפעלת הקוד, ולכן יזהה את הפגיעה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר