עמוד:152

| מדריך למורה - פרק 6 152 רוב שואל על המשתנה חיים 1 . כיצד יפעל הקוד של סיגל ? 2 . האם הקוד של ערן יפעל באופן שונה ? הסבירו . הקוד של סיגל הקוד של ערן כשמשנים את ערך החיים ב- ( 1 - ) מקטינים את החיים ב- 1 . ש י מ ו ל ב נוגע בצבע ? אם אז אחרת < שלב 1 אם אז 2 - ב חיים שנה 1 - ב חיים שנה אאוץ׳ ! אמור למשך 1 שניות נוגע בצבע ? אם אז < שלב 1 אם אז שלב 1 = אם אז 2 - ב חיים שנה 1 - ב חיים שנה אאוץ׳ ! אמור למשך 1 שניות בכל שלב שערכו גדול מאחד ( ,4 ,3 2 . . . ) החייםחיים יקטנו ב- 2 בהיתקלות במכשול . בכל מקרה אחר ( במקרה שלנו – שלב שערכו הוא אחד ) החייםחיים יקטנו ב- 1 בהיתקלות במכשול . הקוד של ערן יפעל בצורה שקולה מבחינת הטיפול במשתנה חיים חיים ( משום שקבוצת הערכים שאינם גדולים מאחד היא אותה קבוצה המכילה רק את אחד ) . סיגל וערן כתבו שני קטעי קוד המעדכנים את החיים עבור קודי במשחק "קודי מתקדם בשלבים" .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר