עמוד:149

מדריך למורה - פרק 6 | 149 הביטו בתמונות . 1 . 2 . 3 . 4 . אם מפעילים את הקוד שכתב רון, באיזה מהמצבים המתוארים בתמונות תאמר פז : "כל הכבוד, מצאתם ! " ? הסבירו . האם הקוד שכתב רון יתאים למשחק "איפה רוב או בוטית ? " הסבירו . נוגע ב בוטית ? נוגע ב רוב ? אזאם וגם לא כל הכבוד, מצאתם ! 2 אמור למשך שניות אחרת 2נסו שוב אמור למשך שניות רון כתב את קטע הקוד שלפניכם ב . רווח כאשר נלחץ מקש לדמות של פז . פז אינה נוגעת ברוב וכן נוגעת בבוטית . נסו שוב פז נוגעת ברוב ואינה נוגעת בבוטית . נסו שוב פז אינה נוגעת ברוב ואינה נוגעת בבוטית . נסו שוב פז נוגעת ברוב וגם נוגעת בבוטית . כל הכבוד, מצאתם ! רון הפעיל את הביטוי וגםוגם, ולכן רק אם שני הביטויים נכונים ( כלומר גם פז נוגעת ברוב וגםוגם פז נוגעת בבוטית ) פז תאמר "כל הכבוד, מצאתם ! " . הקוד לא יתאים משום שבמשחק יש למצוא אואו את רוב אואו את בוטית ( ולא להגיע למצב שבו פז נוגעת בשניהם באותו הזמן כפי שכתב רון ) .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר