עמוד:145

מדריך למורה - פרק 6 | 145 קוד מלא לדמותו של רוב : רוב 1 קבע תלבושת ל 10 חכה שניות 50 קבע גודל ל % רוב 2 קבע תלבושת ל מיקום אקראי קפוץ אל 100 קבע גודל ל % 80 - y : 115 - קפוץ אל x : כאשר לוחצים על

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר