עמוד:140

| מדריך למורה - פרק 6 140 2 . אפשר היה להשתמש בלבנה וגם כדי לממש את בדיקת הצבע המשולבת עם לחיצה על הרווח שתוארה בפסקה הקודמת : משוב על תרחיש ובו השחקן לחץ על מקש הרווח אבל לא עמד מעל מקל הקסמים הכחול : ג . הציגו את הלבנה אם . . . אחרת ובקשו מהתלמידים לתקן את תסריט האירוע כאשר נלחץ מקש רווח כך שהמשתמש יקבל תגובה בכל לחיצה על מקש הרווח, גם אם לא שילב אותה עם נגיעה במקל הקסמים : הרחבת המשחק כך שיהיה אפשר לחזור להתחלה במהלך המשחק : ד . הוסיפו תסריט כך שבלחיצה על מקש 1 יוני יחזור לנקודת ההתחלה בחדר ,1 אלא אם הוא נמצא כבר ביציאה . היעזרו בלבנה לא כדי לבנות את התנאי המתאים . תוכלו להדגים שכאשר הרקע הוא חדר 2 או חדר ,3 לחיצה על מקש 1 תקפיץ את יוני לתחילת המשחק . אם המשחק נגמר והוא ביציאה, לחיצה על מקש 1 לא תבצע דבר . אפשרו לתלמידים להתנסות בתיקון חדר הבריחה . . 4 מקש רווח נלחץ ? נוגע בצבע ? וגםאם אז חדר 3 קבע רקע ל אמור הקישו את המספר למשך 2 שניות אמור נסו שוב ! למשך 2 שניות רווח כאשר נלחץ מקש נוגע בצבע ? אם אז אחרת 1 כאשר נלחץ מקש אם שםלא יציאהרקע = אז חדר 1 קבע רקע ל 120 - y : 170 - קפוץ אל x : 90 פנה לכיוון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר