עמוד:136

| מדריך למורה - פרק 5 136 רוב שואל על פרק 5 כתבו יישומון שבכל שנייה מצייר ריבוע בצבע שונה במקום כלשהו במסך . א . הרחיבו את היישומון כך שבזמן ציור הריבועים תתנגן ברקע מנגינה שוב ושוב . ב . הצעה לתשובה : מדוע אי אפשר לכתוב את התסריט לנגינת השיר בתוך לולאת הלעולמים ג . שמציירים בה את הריבוע ? הדרישה היא שקצב יצירת הריבועים יהיה ריבוע בשנייה . הכנסת המוזיקה לרצף הציור תעצור את יצירת הריבועים ותנגן את המוזיקה . ליצירת שני תהליכים מקבילים יש לכתוב שתי לולאות לעולמיםלעולמים שרצות במקביל . עט מעלה מחק הכול לעולמים 30 זוז צעדים 30 זוז צעדים 30 זוז צעדים 30 זוז צעדים מיקום אקראי קפוץ אל עט מטה 90 פנה לכיוון 0 פנה לכיוון 180 פנה לכיוון 90 - פנה לכיוון עט מעלה חכה 1 שניות כאשר לוחצים על לעולמים נגן צליל Dance Space עד לסיום כאשר לוחצים על 10 שנה צבע עט ב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר