עמוד:134

| מדריך למורה - פרק 5 134 עדן כתבה את הקוד שלפניכם כדי לצייר בעזרת העכבר : ב . כשעדן הפעילה את היישומון בפעם השנייה, לפני שלחצה על המקש חץ מטה, הופיע הציור הזה : איזו הוראה שכחה עדן לכתוב ? היכן צריך למקם את ההוראה החסרה ? עדן שכחה לאתחל את מצב העט ל"עט מעלה" בעזרת ההוראה עט מעלה . עט מעלה . יש למקמה בתחילת התסריט, לאחר הלחיצההלחיצה על הדגל הירוק על הדגל הירוק . 0 y : 0 קפוץ אל x : לעולמים מצביע העכבר קפוץ אל חץ מעלה כאשר נלחץ מקש חץ מטה כאשר נלחץ מקש עט מטה עט מעלה מחק הכול 10 קבע גודל עט ל כאשר לוחצים על הסבר למורה : בפרויקט לא מאותחל המצב הראשוני של המשתנים אינו ברור . נראה שבלחיצה על הדגל הירוק העט כבר היה במצב ציור . קודי קפץ למרכז הבמה ואז הופעלה ההוראה מחק הכול והבמה נוקתה . לאחר מכן הופעלה הלולאה . קודי קפץ לסמן העכבר, שהיה כמובן ליד הדגל הירוק, בפינה הימנית העליונה, וכך נוצר הקו האלכסוני הלא רצוי . לאחר שעדן לחצה על הדגל הירוק, היא כנראה הסיטה את העכבר למטה מהכפתור . קודי קפץ שוב אל סמן העכבר וכך נוצר הקו הנוסף .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר