עמוד:125

מדריך למורה - פרק 5 | 125 קודי מצייר  פרק 5 . בונים מבוכים ומציירים  ב . ציור בעט מטרות המשך פיתוח יכולות הציור בעזרת קוד תוך כדי שימוש בקיצורי מקלדת . . 1 היכרות עם ההוראה שנה צבע עט . . 2 הערות חשובות ליחידה זו יש לשנות את שפת המקלדת לאנגלית כדי שהמקשים יפעלו . מהלך השיעור ודגשים הציגו את היישומון "קודי מצייר" . הדגימו את השימוש במקשי החיצים ובמקשים u ו - d . . 1 דיון : . 2 בקשו מהתלמידים לתאר את ההתנהגות של קודי ביישומון . א . תשובה : ביישומון זה, בלחיצה על מקשי החיצים קודי זז על הבמה ומשאיר אחריו פס צבעוני . בלחיצה על מקש u קודי יפסיק לצייר ובלחיצה על מקש d קודי יחזור למצב ציור . שאלה : באילו הוראות שלמדתם אפשר להשתמש כדי לכתוב את היישומון ? ב . תשובה : הוראות זוז ופנה לכיוון לצורך התנועה על הבמה, הוראות קבע גודל עט ל . . . וקבע צבע עט ל . . . לצורך אתחול הגדרות העט, הוראת עט מטה לתחילת הציור, הוראת שנה צבע עט לשינוי הצבע והוראת מחק הכול לניקוי המסך . בקשו מהתלמידים לכתוב אלגוריתם מילולי במחברת ולתכנן את היישומון . . 3 היכנסו לבניית היישומון והציגו את דמותו של קודי . . 4 שאלו כיצד יש להוסיף את הוראות התנועה והוסיפו את ארבעת התסריטים המתאימים : . 5 חץ שמאלי כאשר נלחץ מקש 90 - פנה לכיוון 10 זוז צעדים חץ ימני כאשר נלחץ מקש 90 פנה לכיוון 10 זוז צעדים חץ מעלה כאשר נלחץ מקש 0 פנה לכיוון 10 זוז צעדים חץ מטה כאשר נלחץ מקש 180 פנה לכיוון 10 זוז צעדים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר