עמוד:119

מדריך למורה - פרק 5 | 119 שאלה : כיצד ניתן להפוך את הסרטון לצבעוני ? . תשובה : הוסיפו בתוך הלולאה את ההוראה התלבושת הבאה . הפעילו את הקוד מספר פעמים על ידי לחיצה על הדגל הירוק . . שאלה : מה יגרום לסרטון להתחיל במסך נקי ? תשובה : ניקוי כל מה שמצויר על הבמה באמצעות ההוראה מחק הכול מהקבוצה עט . שאלה : כיצד כדאי להוסיף צלילים לדמות הכדור ? . 8 הוסיפו צליל שיתנגן עד לסיום בתוך לולאת לעולמים חדשה, שתופעל על ידי האירוע כאשר לוחצים על הדגל הירוק . הערה : מטרת הוספת הצלילים היא להדגים מספר תסריטים בלתי תלויים המקושרים לאותו האירוע ( כפי שהודגם בפעילות ״מסתובבים ושרים״ ביחידה הקודמת ) . פעילות בכיתה - מפקדים על העט מטרת הפעילות היא להכין את התלמידים לשימוש במושגים עט מעלה, עט מטה מהקבוצה עט, שישמשו אותם ביחידות הבאות . מומלץ לא לוותר על פעילות זו שכן לומדים רבים מתקשים בהבנת מושגים אלה . הקרינו את העיגול, הריבוע והמשולש על הלוח ובקשו משני תלמידים לעקוב אחר ההוראות . שימו לב : כשהעט זז על הלוח ( עם ההוראות קפוץ או גלוש ) הוא מצייר רק כשהוא למטה . ההוראה עט מטה מורידה את העט ללוח למצב ציור, וההוראה עט מעלה מעלה את העט מהלוח למצב שאינו מצייר . א . מחק את הלוח . ב . קבע את צבע העט לכחול . ג . קפוץ אל הריבוע . ד . עט מטה ( כך שייגע בלוח ויצייר ) . ה . גלוש אל העיגול . ו . עט מעלה ( כך שלא ייגע בלוח ולא יצייר ) . ז . גלוש אל המשולש . ח . קבע את צבע העט לאדום . ט . עט מטה . י . גלוש אל הריבוע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר