עמוד:117

מדריך למורה - פרק 5 | 117 y : 55 - קפוץ אל x : 150 - קוד מלא למשחק : . 13 לעולמים יוני 1 קבע תלבושת ל 2 אמור חפשו את הרמזים כדי לצאת למשך שניות 2 אמור זוזו באמצעות החיצים למשך שניות 120 - y : 195 - קפוץ אל x : 90 פנה לכיוון חדר 1 קבע רקע ל קבע גודל ל 60 % לעולמים Wolf Howl נגן צליל עד לסיום רווח כאשר נלחץ מקש נוגע בצבע ? אם אז חדר 3 קבע רקע ל 2 אמור הקישו את המספר למשך שניות 7 כאשר נלחץ מקש Alien Creak1 נגן צליל יציאה קבע רקע ל כל הכבוד ! אמור יוני 4 קבע תלבושת ל חץ שמאלי כאשר נלחץ מקש 90 - פנה לכיוון 10 זוז צעדים חץ ימני כאשר נלחץ מקש 90 פנה לכיוון 10 זוז צעדים חץ מעלה כאשר נלחץ מקש 0 פנה לכיוון חץ מטה כאשר נלחץ מקש 180 פנה לכיוון 10 זוז צעדים 10 זוז צעדים כאשר לוחצים עלכאשר לוחצים על נוגע בצבע ? אם אז Door Creak נגן צליל חדר 2 קבע רקע ל y : 115 - קפוץ אל x : 220 - 2 למשך שניות נסו ללחוץ על מקש הרווח אמור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר