עמוד:115

מדריך למורה - פרק 5 | 115 תסריט 1 רוב שואל על מספר תסריטים לאותו האירוע באותה הדמות במשחק "חדר בריחה" לדמות של יוני יש שני תסריטים שונים לאירוע הלחיצה על הדגל הירוק : באיזה חדר יוני נמצא כאשר לוחצים על הדגל הירוק ? האם מנגינת הרקע מתנגנת ? א . הסבירו . לאיזה חדר יוני עובר כאשר הוא נוגע בצבע הזהוב של המפתח ? האם מנגינת ב . הרקע מתנגנת ? הסבירו . חדר 1 קבע רקע ל לעולמים Wolf Howl עד לסיוםנגן צליל כאשר לוחצים על תסריט 2 לעולמים כאשר לוחצים על 60 קבע גודל ל % y : 120 - קפוץ אל x : 195 - 90 פנה לכיוון חדר 2 קבע רקע ל נוגע בצבע ? אם אז . . . Door Creak עד לסיוםנגן צליל יוני נמצא בחדר ,1 משום שבלחיצה על הדגלבלחיצה על הדגל הירוק הרקע משתנה לחדר 1 בנוסף, לחיצה על הדגל הירוקלחיצה על הדגל הירוק מפעילה את מנגינת הרקע . יוני עובר לחדר 2 . מנגינת הרקע תמשיך להתנגן, כל עוד לא נלחץ כפתור העצור האדוםהעצור האדום ( שני הצלילים יתנגנו במקביל ) .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר