עמוד:111

מדריך למורה - פרק 5 | 111 מטרות תרגול חשיבה אלגוריתמית ברמה גבוהה תוך פיתוח מיומנויות של תכנון ובניית חדר בריחה . . 1 העמקה בנושא ריבוי אירועים . . 2 היכרות עם בנייה של משחק מסוג חדר בריחה . אפשר להתאים את הרמזים בחדר הבריחה . 3 לנושאים הנלמדים במקצועות אחרים . הערות חשובות ליחידה זו בפרק 6 תשפרו את משחק חדר הבריחה, ולכן חשוב לשמור את הקוד למשחק . מהלך השיעור ודגשים הציגו את המשחק "חדר בריחה" . הזמינו תלמידים לנסות לברוח מן החדר . . 1 דיון : . 2 בקשו מהתלמידים לתאר את ההתנהגות של יוני במשחק . א . תשובה : כדי לצאת מחדר הבריחה על יוני לעבור את השלבים האלה : 1 . נגיעה במפתח בחדר הראשון תוביל את יוני לחדר השני . 2 . נגיעה בחלקו הכהה של מקל הקסמים בחדר השני בשילוב לחיצה על הרווח תספק רמז ובו יתבקש יוני ללחוץ על מספר . 3 . לחיצה על המספר 7 תוציא את יוני מהחדר והוא יאמר "כל הכבוד ! " . שאלה : באילו הוראות שלמדתם תוכלו להשתמש כדי לכתוב את המשחק ? ב . תשובה : קפוץ אל . . . לאתחול המיקום של יוני בכניסה לחדר . אם נוגע ב . . . אז . . . לבדיקה אם יוני נגע במפתח . אירועי הלחיצה על מקשי החיצים לתסריט התנועה של יוני . האירוע כאשר נלחץ מקש רווח לבדיקה אם יוני נגע במקל הקסמים . האירוע כאשר נלחץ מקש לפתרון חידת המספר . קבע רקע ל . . . לשינוי החדר ( ההוראה קבע רקע מאפשרת לבחור רקע מסויים מתוך רשימת הרקעים, היא שייכת לקבוצה מראה ) . נגן צליל לאפקט פתיחת הדלת . חדר בריחה  פרק 5 . בונים מבוכים ומציירים  א . אירועים וריבוי תסריטים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר